Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Biểu tượng mặt cười của Yahoo Messenger

Cách sử dụng biểu tượng xúc cảm. Biểu tượng xúc cảm [Emoticons] là hình ảnh mặt cười mà bạn có thể sử dụng khi nói chuyện trên Mạng. Chúng thường được sử dụng để giúp bạn diễn tả tình cảm khi viết tin nhắn. Psi có quá nhiều loại biểu tượng xúc cảm được cài rồi. Đây là một bản liệt kê tất cả mặt cười [smilies] và các biểu tượng xúc cảm khác đều khớp nhau mà bạn có thể sử dụng trong Psi. Bạn có thể tìm nhiều bộ biểu tượng xúc cảm khác nữa ở đây — hai liên kết đầu ở bên trái trang đó là Rostericons [bộ biểu tượng đối với bản liệt kê của bạn] và Smileysets [bộ biểu tượng xúc cảm]. Để cài chúng thì đơn giản chỉ theo kiểu giống nhau với kiểu cài gói ngôn ngữ, còn để các bộ biểu tượng trong danh mục thích hợp trong danh mục Iconsets [Bộ biểu tượng] — Emoticons [Biểu tượng xúc cảm], Roster [Bản liệt kê] hoặc System [Hệ thống]. Sau đó thì bạn có thể chọn bất cứ bộ biểu tượng mà bạn đã cài, trong trình đơn Psi → Tùy chọn [Options]. Psi không thật sự gởi một hình ảnh khi bạn nhập những chữ của một mặt cười, cho nên nếu người khác không có bộ biểu tượng xúc cảm loại giống nhau với bạn, hoặc người ấy không hiệu lực biểu tượng xúc cảm thì chỉ thấy những chữ như :-) thay thế.

happy:)happy
sad:(sad
winking;)winking
big grin:Dbig grin
batting eyelashes;;)batting eyelashes
big hug>:D<big hug
confused:-/confused
love struck:xlove struck
blushing:">blushing
tongue:Ptongue
kiss:-*kiss
broken heart=((broken heart
surprise:-Osurprise
angryX(angry
smug:>smug
coolB-)cool
worried:-Sworried
whew!#:-Swhew!
devil>:)devil
crying:((crying
laughing:))laughing
straight face:|straight face
raised eyebrow/:)raised eyebrow
rolling on the floor=))rolling on the floor
angelO:)angel
nerd:-Bnerd
talk to the hand=;talk to the hand
call me - New!:-ccall me - New!
on the phone - New!:)]on the phone - New!
at wits' end - New!~X(at wits' end - New!
wave - New!:-hwave - New!
time out - New!:-ttime out - New!
daydreaming - New!8->daydreaming - New!
sleepyI-|sleepy
rolling eyes8-|rolling eyes
loserL-)loser
sick:-&sick
don't tell anyone:-$don't tell anyone
not talking[-(not talking
clown:O)clown
silly8-}silly
party<:-Pparty
yawn(:|yawn
drooling=P~drooling
thinking:-?thinking
d'oh#-od'oh
applause=D>applause
nailbiting:-SSnailbiting
hypnotized@-)hypnotized
liar:^oliar
waiting:-wwaiting
sigh:-<sigh
phbbbbt>:Pphbbbbt
cowboy <):) cowboy
biểu tượng ẩn...
I don't know - New! :-?? I don't know - New!
not listening - New! %-( not listening - New!
pig :@) pig
cow 3:-O cow
monkey :(|) monkey
chicken ~:> chicken
rose @};- rose
good luck %%- good luck
flag **== flag
pumpkin (~~) pumpkin
coffee ~O) coffee
idea *-:) idea
skull 8-X skull
bug =:) bug
alien >-) alien
frustrated :-L frustrated
praying [-O< praying
money eyes $-) money eyes
whistling :-" whistling
feeling beat up b-( feeling beat up
peace sign :)>- peace sign
shame on you [-X shame on you
dancing \:D/ dancing
bring it on >:/ bring it on
hee hee ;)) hee hee
chatterbox :-@ chatterbox
not worthy ^:)^ not worthy
oh go on :-j oh go on
star (*) star
hiro o-> hiro
billy o=> billy
april o-+ april
yin yang (%) (%) yin yang


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]