Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

kỹ thuật search trên Google (phần 1)

Google đã trở thành GodBrother - site đứng đầu để mọi người tìm kiếm. Mỗi khi tìm kiếm chúng ta đều nói với nhau vào google mà tìm Thế nhưng tại sao bạn tìm được mà tôi lại không tìm được ? Bạn có link download trực tiếp mà tôi không có ?
Bởi vì chúng ta chưa hiểu hết về Google, chúng ta chưa biết những từ khóa tìm kiếm "chưa từng công bố" ....Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật search trên Google để tìm thấy mọi thứ mọi định dạng file
Trức hết ta hãy tìm hiểu chút kiến thức về từ khóa:
- Google sẽ loại bỏ các từ thông dụng trong các từ khóa, vd như "where", "how", "a", "the"... để tăng tốc độ tìm kiếm. Do đó nếu bạn muốn kết quả có các từ này, hãy thêm khoảng trắng và dấu cộng " +" (Đồng nghĩa với từ khóa AND) trước từ khóa đó, vd: "computer +how". Nếu bạn muốn tìm chính xác 1 chuỗi nào đó, hãy thêm ngoặc kép cho đoạn đó, vd: "where are you"

- Tương tự trên khi bạn muốn tìm kiếm 1 trang web nào đó theo từ khóa yêu cầu nhưng lại ko muốn xuất hiện từ khóa nào đó, bạn có thể dùng dấu trừ " -". VD bạn muốn tìm các diễn đàn di động nhưng không có nói về hacking, bạn có thể dùng từ khóa "mobile forum -hack"

- Tìm kiếm với "OR": Google cho phép dùng từ khóa "OR" (chữ hoa) giữa các từ khóa cần tìm để tìm các thông tin xuất hiện ít nhất 1 từ khoá. VD tìm nội dung "mobile OR forum", kết quả sẽ cho ra các trang có ít nhất 1 từ khoá "mobile" hoặc "forum" hoặc có cả hai.

- Tìm giới hạn theo tên miền (domain): Nếu bạn muốn tìm thông tin trong 1 website cụ thể nào đó, hãy dùng từ khóa "site:URL". VD tìm thông tin về Google Search trong trang http://timkiemviet.bloghspot.com/, bạn nhập "flashget :timkiemviet.bloghspot.com"

- Tìm kiếm các trang thông tin có liên kết đến trang bạn cần, bạn dùng từ khóa "link:URL". VD bạn tìm các trang web có liên kết đến trang timkiemviet.bloghspot.com, bạn nhập như sau: "link:timkiemviet.bloghspot.com"

- Tìm thông tin trong các tệp dữ liệu theo kiểu tệp cụ thể, bạn dùng từ khóa "filetype: phần_mở_rộng". VD muốn tìm các thông tin computer trong các file có kiểu PDF, bạn nhập nhưpần_mở_rộng". VD muốn tìm các thông tin mobile trong các file có kiểu PDF, bạn nhập như sau: "mobile filetype: pdf"

- Từ khóa "related:URL cho phép tìm các trang web có thông tin tương tự 1 trang web nào đó. VD tìm trang tương tự trang timkiemviet.bloghspot.com, bạn nhập từ khóa "related:timkiemviet.bloghspot.com"

- Từ khóa "info:URL" sẽ tìm các thông tin liên quan về 1 trang web nào đó. VD bạn nhập "info:timkiemviet.bloghspot.com" sẽ xuất các thông tin về trang timkiemviet.bloghspot.com

- Từ khóa "allintitle:từ_khóa" sẽ tìm các trang web có tiêu đề được chỉ ra sau dấu 2 chấm. VD muốn tìm các trang web có tiêu đề mobile, bạn dùng "allintitle:mobile"

- Từ khóa "intitle:từ_khóa_1 từ_khóa_2..." sẽ tìm các trang web có tiêu đề bắt buộc có chứa từ_khóa_1 và nội dung hoặc tiêu đề có chứa từ_khóa_2. VD "intitle:timkiemviet.bloghspot.com mobile" sẽ tìm các trang web có tiêu đề chứa từ "timkiemviet.bloghspot.com" và nội dung có từ "mobile"

- Từ khóa "allinurl:các_từ_khóa" sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa các từ khóa chỉ định. VD bạn tìm "allinurl timkiemviet.bloghspot.com" sẽ cho ra các trang web có địa chỉ chứa từ "timkiemviet.bloghspot.com"

- Từ khóa "inurl:từ_khóa_1 từ_khóa_2..." sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa từ_khóa_1 và nội dung trang web chứa từ_khóa_2. VD bạn tìm "inurl:timkiemviet.bloghspot.com mobile" sẽ cho ra các trang web có địa chỉ chứa từ "timkiemviet.bloghspot.com" và chỉ đến phần "mobile".


1. Dùng: parent directory
Tìm 1 file nào đó, vd music, software thì gõ parent directory trước, sau đó là định dạng bạn muốn tìm kiếm
VD:
“parent directory ” MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
parent directory ” /appz/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory “Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory ” Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory ” Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

2. Dùng: intitle: hoặc allintitle:
Chức năng dùng để tìm tên của cái mình cần nhanh nhất chứ kô phải là giới thiệu
vd: intitle:microsoft filetype:iso

3. Dùng: inurl:
chức năng để tìm tất cả các link dẫn đến cái mình tìm, kô phải chỉ là 1 tên, mà là đường dẫn trực tiếp
vd: inurl:microsoft filetype:iso

4.Dùng: site:
Chức năng: tìm toàn bộ domain liên quan đến cái cần tìm
vd: site:hackingspirits.com

5.Dùng filetype:
Chức năng: Tìm tất cả các file liên quan đến cái cần tìm như exe, rar, zip..
vd: filetype:doc site:gov

6. Dùng link:
Chức năng: tìm mọi link liên quan đến cái cần tìm
vd: link:www.securityfocus.com

7. Dùng related:
Chức năng: tìm tất cả các vấn đề dây dưa rễ má có liên quan đên vấn đề cần tìm
vd: related:www.securityfocus.com

8. Dùng cache:
Cái này dùng để tìm cache của cái mình cần xem nó nằm ở đâu
vd: cache:www.hackingspirits.com me

9.Dùng intext:
Dùng nếu bạn muốn tìm 1 từ cụ thể trong web cần tìm
vd: intext:exploits

10. Dùng phonebook:
Dùng để tìm địa chỉ
vd: phonebook:Lisa+CA

11. Dùng Index of
Dùng liệt kê cho bạn chi tiết
vd :
Index of /admin
Index of /passwd
Index of /password
Index of /mail
“Index of /” +passwd
“Index of /” +password.txt
“Index of /” +.htaccess
“Index of /secret”
“Index of /confidential”
“Index of /root”
“Index of /cgi-bin”
“Index of /credit-card”
“Index of /logs”
“Index of /config”

12. Dùng: allinurl:winnt/system32
Chức năng này giúp bạn vô thẳng các file đc bảo mật của nhiều máy chủ ( file Sys32)

13. Dùng allinurl:wwwboard/passwd.txt
Dùng để tìm pass admin của những forum bị lơi lỏng bảo mật Thay chỗ wwwboard bằng tên cụ thể
thông tin: http://www.securiteam.com/exploits/2BUQ4S0SAW.html

14. Dùng inurl:.bash_history
Để coi lại file history hay log của web đó, vd như số tài khoản…

15.Dùng inurl:config.txt
Để vô thẳng file config của server, để thay đổi thông số
thông tin: http://www.securiteam.com/securitynews/6M00H2K5PG.html

16. 1 số lệnh tìm kẽ hở
inurl:admin filetype:txt
inurl:admin filetype:db
inurl:admin filetype:cfg
inurl:mysql filetype:cfg
inurlasswd filetype:txt
inurl:iisadmin
inurl:auth_user_file.txt
inurlrders.txt
inurl:”wwwroot/*.”
inurl:adpassword.txt
inurl:webeditor.php
inurl:file_upload.php
inurl:gov filetypels “restricted”
index of ftp +.mdb allinurl:/cgi-bin/ +mailto
intitle:”Index of” .sh_history
intitle:”Index of” .bash_history
intitle:”index of” passwd
intitle:”index of” people.lst
intitle:”index of” pwd.db
intitle:”index of” etc/shadow
intitle:”index of” spwd
intitle:”index of” master.passwd
intitle:”index of” htpasswd
intitle:”index of” members OR accounts
intitle:”index of” user_carts OR user_cart
allintitle: sensitive filetype:doc
allintitle: restricted filetype :mail
allintitle: restricted filetype:doc site:gov
allintitle: “index of/admin”
allintitle: “index of/root”
inurl:”auth_user_file.txt”
inurl:”wwwroot/*.*”
allinurl:/cgi-bin/ +mailto
inurlasswd filetype:txt
Index of ftp/ +.mp3
Index of music/
Index of films/
Index of “Your favorite artist/album/movie etc”
/exchange/login.asp
allinurl:/scripts/cart32.exe
allinurl:/CuteNews/show_archives.php
allinurl:/phpinfo.php
allinurl:/privmsg.php
allinurl:/privmsg.php

Ví dụ:
Bạn muốn tìm ebook về hack nhé.
Bình thường bạn gõ trong Google: hack ebook
Hãy so sánh kết quả đó nếu bạn dùng lệnh trên nhé:
1. +(”index of”) +(”/ebooks”|”/book”) +(chm|pdf|zip|rar) +hack
2. allinurl: +(rar|chm|zip|pdf|tgz) hack computer

Tìm tất cả file ở RapidShare thì Click vào Đây

Kết luận: Bạn có thể có tất cả file nhạc MP3 chất lượng cao, có tất có những "bộ phim hay", có tất cả những tài khoản ... Premium khi đọc một chút bài này !
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]