Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

kỹ thuật search trên Google (phần 3)

Mình biên dịch 1 số lệnh từ "Hacking exposed" (Stuart McClure, Joel Scambray & Grorge Kurtz) gửi các bạn "dùng tạm":

"index of/root"
inurl:"auth_user_file.txt"
"Index of /admin"
"Index of /password"
"Index of /mail"
"Index of /" +passwd
"Index of /" +password.txt
"Index of /" +.htaccess
index of ftp +.mdb allinurl:/cgi-bin/ +mailto

administrators.pwd.index
authors.pwd.index
service.pwd.index
filetype:config web
gobal.asax index

allintitle: "index of/admin"
allintitle: "index of/root"
allintitle: sensitive filetype:doc
allintitle: restricted filetype :mail
allintitle: restricted filetype:doc site:gov

inurl:passwd filetype:txt
inurl:admin filetype:db
inurl:iisadmin
inurl:"auth_user_file.txt"
inurl:"wwwroot/*."

top secret site:mil
confidential site:mil

allinurl: winnt/system32/ (get cmd.exe)
allinurl:/bash_history

intitle:"Index of" .sh_history
intitle:"Index of" .bash_history
intitle:"index of" passwd
intitle:"index of" people.lst
intitle:"index of" pwd.db
intitle:"index of" etc/shadow
intitle:"index of" spwd
intitle:"index of" master.passwd
intitle:"index of" htpasswd
intitle:"index of" members OR accounts
intitle:"index of" user_carts OR user_cart


'input="hidden" name="price"'
Có thể nói có Google là có tất cả !?
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]