Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Chỉnh sửa Giá trị CPC/URL của Từ khoá và Giá trị CPM của Trang web Hiện tại trong Google AdWords

Google AdWords cho phép bạn xác định số tiền dựa trên chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) duy nhất hoặc URL đích cho mỗi từ khoá trong Nhóm Quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khoá. Bạn cũng có thể xác định số tiền dựa trên chi phí mỗi hiển thị (CPM) duy nhất hoặc URL đích cho mỗi trang web trong chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí.

Bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt này riêng lẻ hoặc cập nhật tất cả nhóm từ khoá và trang web cùng một lúc. Cập nhật theo khối là lối tắt thuận tiện cho nhà quảng cáo có nhiều Nhóm Quảng cáo, chiến dịch hoặc danh sách từ khoá dài.

Chỉnh sửa CPC và URL hiện tại trong chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khoá

Để chỉnh sửa giá trị CPC của từ khoá hoặc URL đích riêng lẻ:

 1. Ðăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào chiến dịch có chứa từ khoá của Nhóm Quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào Nhóm Quảng cáo thích hợp.
 4. Chọn (các) hộp kiểm bên cạnh (những) từ khoá bạn muốn chỉnh sửa trong bảng Nhóm Quảng cáo.
 5. Nhấp vào ‘Chỉnh sửa CPC/URL’ ở đầu bảng Nhóm Quảng cáo.
 6. Để thay đổi CPM mặc định sẽ áp dụng cho tất cả từ khoá, hãy nhập giá trị mới vào trường CPC Mặc định của Nhóm Quảng cáo. Để chỉ định CPC duy nhất cho từ khoá, hãy nhập số tiền vào cột CPC Tối đa bên cạnh (các) từ khoá thích hợp. CPC tối đa này sẽ ghi đè lên CPC mặc định của Nhóm Quảng cáo.
 7. Nếu bạn muốn theo dõi riêng biệt một từ khoá cụ thể, hãy nhập URL vào cột URL Đích bên cạnh từ khoá đó.
 8. Nhấp vào ‘Lưu Thay đổi’ ở đầu hoặc cuối trang.

Xin lưu ý rằng bạn có thể để trống bất kỳ trường nào khi đã hài lòng với trường đó. Hệ thống sẽ mặc định sang CPC tối đa hoặc URL đích mà bạn đã đặt khi tạo Nhóm Quảng cáo lần đầu tiên.

Chỉnh sửa CPM và URL hiện tại trong chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí

Để chỉnh sửa giá trị CPM hoặc URL đích trên trang web riêng lẻ:

 1. Ðăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào chiến dịch có chứa từ khoá của Nhóm Quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào Nhóm Quảng cáo thích hợp.
 4. Chọn (các) hộp kiểm bên cạnh (những) trang web bạn muốn chỉnh sửa trong bảng Nhóm Quảng cáo.
 5. Nhấp vào ‘Chỉnh sửa Trang và CPM’ ở đầu bảng Nhóm Quảng cáo.
 6. Để thay đổi CPM mặc định sẽ áp dụng cho tất cả trang web, hãy nhập giá trị mới vào trường CPM Mặc định của Nhóm Quảng cáo. Để chỉ định CPM duy nhất cho trang web, hãy nhập số tiền vào cột CPM Tối đa bên cạnh URL của trang web thích hợp. CPM tối đa này sẽ ghi đè lên CPM mặc định của Nhóm Quảng cáo.
 7. Nếu bạn muốn theo dõi riêng lẻ trang web cụ thể, hãy nhập URL vào cột URL Đích bên cạnh trang web đó.
 8. Nhấp vào ‘Lưu Thay đổi’ ở đầu hoặc cuối trang.

Xin lưu ý rằng bạn có thể để trống bất kỳ trường nào khi đã hài lòng với trường đó. Hệ thống sẽ mặc định CPM tối đa hoặc URL đích mà bạn đã đặt khi tạo Nhóm Quảng cáo lần đầu tiên.

Chỉnh sửa các nhóm từ khoá, giá hoặc URL hiện tại

Đối với chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khoá: Để áp dụng CPC hoặc URL đích chung cho tất cả từ khoá cùng một lúc, hãy thực hiện theo các bước từ một đến năm cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khoá ở trên. Sau đó nhập giá trị mới vào trường CPC Tối đa và URL Đích bên cạnh từ khoá đầu tiên trong bảng, rồi nhấp vào nút mũi tên xuống màu vàng. Các giá trị mới sẽ tự động phổ biến cho tất cả từ khoá tiếp theo.

Đối với chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí: Để áp dụng CPM hoặc URL đích chung cho tất cả trang web của bạn cùng một lúc, hãy thực hiện theo các bước từ một đến năm cho các chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí ở trên. Sau đó nhập giá trị mới vào trường CPM Tối đa và URL Đích bên cạnh trang web đầu tiên trong bảng, rồi nhấp vào nút mũi tên xuống màu vàng. Các giá trị mới sẽ tự động phổ biến cho tất cả trang web tiếp theo.

Đăng Từ khoá Mới và Giá trị CPC/URL

Để chỉ định giá trị chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) và URL Đích duy nhất cho từ khoá mới trong Nhóm Quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khoá, hãy thử thực hiện theo lối tắt để tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu:

 1. Ðăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào chiến dịch với Nhóm Quảng cáo có chứa từ khoá mới.
 3. Nhấp vào Nhóm Quảng cáo thích hợp.
 4. Nhấp vào Thêm Từ khoá ở đầu bảng Nhóm Quảng cáo.
 5. Trong trường từ khoá, nhập danh sách từ khoá theo định dạng sau:Từ khoá ** CPC Tối đa ** URL Đích• Thay thế ‘Từ khoá’, ‘CPC Tối đa’ và ‘URL Đích’ bằng các giá trị mới. Bảo đảm giữ lại các dấu sao và khoảng trống giữa mỗi giá trị.
  • Nếu bạn để trống (các) khoảng trống ‘CPC Tối đa’ hoặc ‘URL Đích’, thì hệ thống sẽ tự động mặc định giá trị CPM tối đa được liệt kê ở gần đầu trang.
  • Hãy xác minh rằng URL của bạn bắt đầu bằng ‘http://’ hoặc ‘https://’.
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý rằng bạn không thể thêm trang web mới cho chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí bằng cách này. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cùng một hệ thống để thêm giá CPM riêng lẻ cho các trang web hiện tại trong Nhóm Quảng cáo nhắm mục tiêu theo vị trí. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Ðăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào chiến dịch với Nhóm Quảng cáo có chứa trang web bạn muốn cập nhật.
 3. Nhấp vào Nhóm Quảng cáo thích hợp.
 4. Nhấp vào ‘Chỉnh sửa Trang web’ ở đầu bảng Nhóm Quảng cáo.
 5. Trong trường URL, nhập các CPM riêng theo định dạng sau:URL **số tiền• Thay thế ‘URL’ bằng URL của trang web và ’số tiền’ bằng CPM tối đa cho trang web đó.
  • Nếu bạn để nguyên hiện trạng bất kỳ URL nào của trang web, thì hệ thống sẽ tự động mặc định CPM tối đa được liệt kê ở gần đầu trang.
 6. Nhấp vào Lưu.

Ví dụ về lối tắt

Các ví dụ sau đây minh hoạ những thay đổi cho chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khoá. Người dùng chiến dịch nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ thấy giao diện của mình rất giống nhau.

1. hoa ** 1.00 ** http://www.flowerexample1.com
Trong ví dụ này, cả URL Đích và CPC tối đa duy nhất sẽ áp dụng cho từ khoá của bạn.2. hoa ** http://www.flowerexample1.com
Trong ví dụ này, URL Đích duy nhất và CPC tối đa mặc định mà bạn đã đặt cho Nhóm Quảng cáo sẽ áp dụng cho từ khoá của bạn.3. hoa ** 1.00
Trong ví dụ này, CPC tối đa duy nhất và URL Đích mặc định mà bạn đã đặt cho Nhóm Quảng cáo sẽ áp dụng cho từ khoá của bạn.

Đăng từ khoá mới bằng cách sử dụng chương trình bảng tính

Bạn cũng có thể tạo danh sách từ khoá trong chương trình, ví dụ như MS Word hoặc MS Excel, sau đó sao chép và dán vào trường từ khoá. Ví dụ: trong MS Excel, hãy nhập mỗi trường trong một cột riêng (như được trình bày bên dưới), sau đó dán từ khoá của bạn vào hộp từ khoá. Bạn có thể lưu tối đa 750 từ khoá.

Theo vn-seo

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]