Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

44 câu hỏi về chất lượng của một trang web

Có nhiều cách để đánh giá chất lượng một trang web. Nhưng xét trên góc độ "kỹ thuật" tức là phần việc của một webdesigner thì đây là những câu hỏi mà một webdesigner nên đặt ra cho website của chính mình hay site của người khác.

10 câu hỏi về chất lượng mã (code)

1. Site có sử dụng đúng Doctype không?

2. Site có sử đụng đúng charset (mã ngôn ngữ) không?

3. Site có sử dụng mã (x) HTML hợp lệ không?

4. CSS của site có hợp lệ không?

5. Site có dùng CSS hacks không?

6. Site có dùng những class hoặc id thừa không?

7. Mã có cấu trúc tốt không?

8. Site có link hỏng không?

9. Site có đảm bảo yêu cầu về tốc độ tải/kích thước trang không?

10. Site có lỗi JavaScript không?

2 câu hỏi về độ tách biệt giữa nội dung và giao diện

(bao gồm layout, font, color...)

1. Site có dùng CSS cho tất cả các khía cạnh của giao diện (như font, màu, khoảng trống, đường viền...) không?

2. Hình ảnh trang trí được thể hiện trong CSS hay ngay trong mã (x)HTML?

10 câu hỏi về tính thuận tiện (accesibilitiy) cho người dùng

(Accesibility dịch là "thuận tiện có vẻ cũng chưa chuẩn, đây là đặc tính đảm bảo cho site vẫn có thể truy cập khi người sử dụng bị tàn tật hoặc có vấn đề khi tải site về)

1. Tất cả những hình ảnh minh họa đều sử dụng mã "alt" chứ?

2. Font chữ của site sử dụng đơn vị tương đối thay cho đơn vị tuyệt đối chứ?

3. Liệu có phần nào của giao diện bị bể (vỡ) khi thay đổi font không?

4. Site dùng visible skip menu chứ (menu vẫn hoạt động tốt khi không load CSS)

5. Site sử dụng loại form thuận tiện

6. Site sử dụng loại bảng (table) thuận tiện

7. Độ tương phản, độ sáng của site có hiệu quả không?

8. Bạn có dùng mỗi màu sắc để thể hiện thông tin quan trọng không? (dành cho người mù màu???)

9. Có thời gian trễ mỗi khi dùng menu thả xuống ko? (dành cho người có thần kinh vận động chậm phát triển)

10. Bạn có mô tả các link không (dành cho người mù)

8 câu hỏi về sự thuận tiện khi hiển thị trên các thiết bị khác nhau

1. Site hoạt động tốt cả trên trình duyệt cũ và mới chứ?

2. Site vẫn hoạt động ngay cả khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc sử dụng CSS chứ?

3. Site vẫn hoạt động ngay cả khi trình duyệt không hỗ trợ hoặc không cho phép hiển thị hình ảnh chứ?

4. Site vẫn hoạt động ngay trên trình duyệt toàn chữ, ví dụ Lynx chứ?

5. Site vẫn hiển thị tốt trên bản in chứ?

6. Site vẫn hiển thị trên thiết bị nhỏ chứ (ví dụ duyệt web trên điện thoại di động, PocketPC...)

7. Site bao gồm đầy đủ thông tin về Metadata chứ?

8. Site hiển thị tốt khi ta thay đổi kích thước trình duyệt chứ?

10 câu hỏi về tính hữu dụng

1. Site có cấu trúc phân cấp tốt chứ?

2. Các tiêu đề có dễ nhận ra không?

3. Di chuyển (navigation - cũng có nghĩa là điều hướng, các menu, tab thường đảm nhận việc này) trong site dễ dàng chứ?

4. Cách di chuyển trong site phù hợp chứ?

5. Site sử dụng ngôn ngữ đúng và phù hợp chứ?

6. Site có trang bản đồ site (site map) và trang liên hệ không? Chúng có dễ thấy không?

7. Trang có công cụ tìm kiếm không? (dành cho website lớn)

8. Có link về trang chủ trên toàn bộ các trang không?

9. Các link đều được gạch chân chứ? (???)

10. Các link đã được click đều được xác định rõ ràng chứ.

4 câu hỏi về quản trị site

1. Bạn có đặt nội dung cho trang báo lỗi (lỗi 404 - lỗi không truy cập được) ở mọi mức độ không? Trang này có nội dung ý nghĩa và hữu dụng không?

2. Site có dùng các địa chỉ URL thân thiện không?

3. Site có truy cập được khi người dùng không gõ www không?

4. Site có dùng favicon (biểu tượng nhỏ của site) không?

Và cuối cùng, nếu đa số câu trả lời là YES thì tôi tin rằng người thiết kế ra site đó hẳn là một người có kinh nghiệm về chuẩn web cũng như CSS.

Theo hp-aptech.edu.vn

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]