Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

7 code công cụ hữu dụng cho Blog Yahoo 360

Bài này tôi sẽ cung cấp cho bạn 7 code công cụ hữu dụng cho Blog Yahoo 360
mà tôi đã sưu tầm được trong khi xây dựng blog của tôi
Nếu bạn có mẹo gì hay có thể chia sẻ cho tôi và mọi người nhé

Cách làm chung: vào viết blog --> check vào ô “View html source” --> copy và paste các đoạn code này vào --> check lại vào ô ấy thêm lần nữa.

1. Đoạn code dùng để đếm xem có bao nhiêu người đã xem trang của mình:

<!-- Start of SimpleHitCounter Code -->
<div align="center"><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank"><img src="http://simplehitcounter.com/hit.asp?uid=38358&f=16777215&b=0" border="0" height="18" width="83" alt="free hit counters"></a><br><a href="http://www.simplehitcounter.com" target="_blank"><font size="-3">free hit counters</font></a></div>
<!-- End of SimpleHitCounter Code -->

2. Chèn hình ảnh với kích cỡ như ý muốn: (chiều rộng <500) align="center><img" height="100" alt="Image" src="image link" width="100" alt="Image" align="center>"> 500)

_ Cắt dọc ảnh ra thành 2 hình bằng nhau, up lên cái host nào đấy, và paste cái code này vào:

<table id="Table_01" width="1000" height="750" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<img src="link ảnh 1" width="500" height="750" alt=""></td>
<td>
<img src="link ảnh 2" width="500" height="750" alt=""></td>
</tr>
</table>

* Chiều rộng và chiều cao của ảnh nhớ ghi chính xác (còn số trong code trên chỉ là ví dụ thôi )

4. Chèn link vào Blog :

<a href="link">Tên muốn hiển thị</a>

5. Tạo bóng đổ cho text trong Blog:

<div align="center">
<span style=" font-weight: bolder; color: rgb(130, 130, 130);">huamylinh</span>
<span style="font-family: comic sans ms; font-size: 50px; font-weight: bolder; color: red; margin-left: -295px; vertical-align: -5px;">huamylinh</span>
</div>

_ Trong đó: font của chữ là comic sans ms, nếu không thích có thể đổi kiểu chữ khác.

6. Code dùng để đóng khung trong blog:

<table background="link" border="1" cellpadding="30" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="height: 209px;" align="left" background="link" border="2" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<span style="color: rgb(192, 0, 0);">
<div style="margin-left: 40px;">
đoạn text của khung bên trong <br />
</div>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<span style="color: rgb(255, 64, 64);"> đoạn text của khung bên ngoài </span><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. Tạo các icon có chứa link:

(nghĩa là trên blog của mình sẽ hiện ra các hình, khi bấm vào hình đó nó sẽ dẫn đến 1 cái link mình muốn- giống như kiểu [url=link text[/url] trong gvn vậy đó)

<div style="text-align: center;">
<a href="link Blog 1"> <img src="link ảnh 1" alt="Blog Page" height="47" width="51" alt="Image" /></a></div> <br />

* Đoạn code này có nghĩa là: trên màn hình sẽ hiện ra ảnh 1, khi bấm vào sẽ hiện ra page 1. Nếu muốn làm nhiều thì cứ lặp lại các code trên.
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]