Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Cách làm Blogspot chỉ hiển thị tiêu đề bài đăng ở mục Label và Archive

image Trong blogspot, khi bạn click chọn để hiển thị bài viết cùng một chủ để hay nói đơn giản là có cùng một label hoặc lưu trữ archive theo thời gian nào đó, Blogspot sẽ hiện lên tất cả các bài viết có label (hoặc archive dạng tháng/năm) được chọn. Nếu như blogspot của bạn có quá nhiều bài viết với Label / archive đó, thì trang hiển thị sẽ hiện ra số lượng lớn và sẽ gây bất tiện khi đọc bài.

VN Tim™ giới thiệu thủ thuật giúp bạn làm hiển thị chỉ tiêu đề bài viết thay vì chủ đề và nội dung của mỗi bài viết. Cách thực hiện cũng tương đối đơn giản.

Đầu tiên bạn vào “Dashboard” I "Edit HTML". và tiến hành DOWNLOAD template để lưu trữ đề phòng bất trắc. Cái này cũng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn trong mọi tình huống.

Sau đó bạn Click chọn Expand Widget Templates. Và Bấm Ctrl+F, để tìm kiếm đoạn mã có dạng như sau:


<b:widget id='Blog1' locked='false' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:includable id='main' var='top'>
<!-- posts -->
<div id='blog-posts'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'>
<data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</div>


Thay thế dòng mã:

<b:include data='post' name='post'/>

thành đoạn mã sau:


<b:if cond='data:blog.homepageUrl !=data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<a expr:href='data:post.url'>
<data:post.title/></a><br/><br/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>

Save lại tiến trình bạn vừa thực hiện và kiểm tra kết quả thử xem như thế nào?
theo phat trien so
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]