Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Cách tối ưu thẻ meta cho blog

Ther meta được nhúng trong trang mã nguồn để mô tả BLog của bạn. CÓ 2 loại thẻ meta là
Thẻ Meta Description và Thẻ Meta Keywords

Muốn chèn 2 thẻ này được nhúng trong mã nguồn của trang. Bạn cần chèn vào đầu mỗi đoạn văn bản,sau thẻ <title>
Cú pháp cơ bản của thẻ meta tag này là:

<HEAD>

<TITLE> Tiêu đề trang web của bạn </TITLE>

<Meta name="description" content="Nội dung bạn muốn miêu tả trang web của bạn">

<Meta name="keyword" content="từ khoá bạn muốn đặt cho trang web của bạn">

</HEAD>

Hướng dẫn :

Thẻ Meta Description: dùng để mô tả nội dung Website của bạn. Các công cụ tìm kiếm sẽ dùng nội dung này để mô tả ngắn gọn nội dung trang Web khi thể hiện kết quả cho người dùng. Thẻ Meta Description nên bao gồm nhiều từ khoá được tổ chức trong một câu có ý nghĩa, như đặt các cụm từ khoá (keyword phrases) ở đầu Description để đạt được thứ hạng cao nhất có thể hay cố gắng giữ Description trong khoảng 255 ký tự.

<meta name="Description" content="vntim.tk trai tim viet nam ..">

1.Viết đúng cấu trúc.

2.Nên víêt thành một lời giới thiệu hấp dẫn 25-30 từ (~255 ký tự) về nội dung trang.

3.Đừng lặp lại quá ba lần từ khoá trong một description,mà hãy dùng từ khoá đồng nghĩa hay từ gần đúng với từ khoá.

vd: CuocThiSeo, Cuoc Thi Seo

4.Cụm từ khoá đầu tiên sẽ có giá trị cao nhất,rùi sẽ giảm dần giảm dần

vd : CuocThiSeo và Webmaster, Cuoc Thi Seo rat bo ich <-- CuocThiSeo được viết đầu tiên,vì thế nó sẽ được ưu tiên cao nhất (tương tự với Title và keyword).

5.Mỗi trang chỉ có một description.và nhiều trang thì nên có nhiều description.tránh trùng lặp.

6.Không sử dụng tag description chỉ với môt từ khoá.mà hãy là cụm từ khoá ,không cần là câu hoàn chỉnh.

7.Mật độ từ khoá từ 6-20%

Thẻ Meta Keywords: dùng để cung cấp thêm thông tin cho các công cụ tìm kiếm về nội dung Website của bạn. Bạn nên kèm theo nhiều cụm từ hay cụm từ ngăn cách bằng dấu phẩy trong thẻ Meta Keywords.

<meta name="keyword" content="vntim.tk trai tim viet nam ">

1.Giữ trong khoảng 100-250 ký tự là tốt nhất

2.Từ khoá quan trọng nhất được víêt đầu tiên.

3.Sử dụng từ khoá là các cụm từ (2-3 từ là 1 key)

4. Không nên lặp lại từ khoá quá 3 lần

5.Không được để các từ khoá lặp lại gần nhau.

6.Sử dụng từ khoá có mặt trên trang.

7.Ngăn cách từ khoá bằng dấu phẩy ( , )

8.Mât độ từ khoá 4-10% là hợp lý

Nguồn : Akita cùng CuocThiSeo
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]