Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Chèn mục Add a Page Element Thêm Tiện ích vào Blogspot

Khi thêm một Thêm Tiện ích (Add a Page Element ) vào Header , bạn có thể thêm các menu hoặc thêm các banner vào blog dễ dàng .

Trước tiên vào Bố Cục > Chỉnh sửa HTML > chọn Mở Rộng Mẫu Tiện ích ( nhớ Tải xuống Mẫu đầy đủ trước khi thực hiện đề phòng trường hợp bị lỗi )
Bạn tìm 1 trong 3 đoạn code sau :
1 : <b:section class='header' id='header' showaddelement='no'>

2 : <b:section id='headerwrapper' maxwidgets='1' showaddelement='no'>

3 : <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>Đối với đoạn code 1 : <=b:section class='header' id='header' showaddelement='no'> sửa lại thành <b:section class='header' id='header' showaddelement='yes'>
Đoạn code 2 : <b:section id='headerwrapper' maxwidgets='1' showaddelement='no'> sửa lại thành <b:section id='headerwrapper' showaddelement='yes'>

Đoạn code 3 : <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'> sửa lại thành <b:section class='header' id='header' showaddelement='yes'>
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]