Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Chèn Read More Đọc thêm cho bài đăng của Bblogspot

Như bạn thấy mỗi bài đăng trên blog của tôi đều có phần “Đọc thêm” và click vào phần này thì bài viết đầy đủ mới hiển thị ra. Nội dung phía trên tóm tắt bài viết. Sử dụng thủ thuật này giúp blog bạn chuyên nghiệp và trông giống một website hơn.

==>>Xem thêm: Cách tạo Read More - Đọc Thêm tự động hỗ trợ tự thumbnail ảnh cho BLogspot

BƯỚC 1: SAO LƯU TEMPLATE VÀ CHÈN CSS

Sau khi đăng nhập vào blogger.com, click trên Template (Mẫu) -> Edit HTML (Chỉnh sửa HTML) thực hiện
Sao lưu và phục hồi template của blogspot vào máy tính của bạn.Sao lưu xong, kéo thanh trượt tìm tag </head> (Có thể bấm Ctrl + F để tìm) và chèn vào phía trên nó đoạn mã dưới và lưu lại.
<style>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
span.fullpost {display:inline;}
<b:else/>
span.fullpost {display:none;}
</b:if>
</style>
BƯỚC 2: CHÈN LIÊN KẾT “ĐỌC THÊM”

Tiếp tục hãy click Expand Widgets Template và kéo thanh trượt để tìm tag
<data:post.body/>
Cũng có thể như thế này:
<p><data:post.body/></p>
(Bấm đồng thời Ctrl + F để tìm). Sau đó chèn đoạn mã này phía dưới nó.
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<a expr:href='data:post.url'>Đọc thêm!</a>
</b:if>
BƯỚC 3: TÙY BIẾN “ĐỌC THÊM”

Nếu bạn dùng đoạn mã trên, khi click vào “Đọc thêm!” bài đăng này sẽ được load về trình duyệt và thay thế trang trước đó. Bạn muốn bài đăng được mở ở một cửa sổ mới hãy chèn đoạn mã này.
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<a expr:href='data:post.url' target='_blank'>Đọc thêm!</a>
</b:if>
Trường hợp bạn muốn chữ “Đọc thêm” lớn hơn hay nhỏ hơn so với các chữ khác của bài hãy chèn đoạn mã dưới. Thay đổi phần trăm để được nhỏ hơn.
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<span ><a expr:href='data:post.url' target='_blank'>Đọc thêm!</a></span>
</b:if>
Trường hợp bạn muốn chữ “Đọc thêm” in đậm hãy chèn đoạn mã dưới.

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<span style="font-weight:bold;"><a expr:href='data:post.url' target='_blank'>Đọc thêm!</a></span>
</b:if>

Trường hợp bạn muốn chữ “Đọc thêm” có màu hãy chèn đoạn mã dưới (ví dụ ở đây là màu đỏ, bạn có thể lấy màu khác: Từ cửa sổ đăng bài Compose, gõ vài ký tự và chọn màu, click Edit Html để lấy mã, chữ có màu sẽ nằm giữa <span>…</span>).

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a expr:href='data:post.url' target='_blank'>Đọc thêm!</a></span>
</b:if>

Bạn có thể sử dụng kết hợp cả ba.

BƯỚC 4: THAY ĐỔI CÁCH ĐĂNG BÀI

Ở cửa sổ đăng bài, thay vì chọn Compose, hãy chọn Edit Html và cấu trúc bài đăng của bạn như bên dưới.
Phần tóm tắt hay đầu bài đăng
<span class="fullpost">
Phần còn lại
</span>
Xem hình:

Chèn “Đọc thêm” cho bài đăng của blog

Bài đăng phải nằm trong cấu trúc này. Nếu bạn cảm thấy khó nhớ đoạn code thì hãy vào Settings (Cài đặt) -> Formatting (Định dạng), kéo thanh trượt và tìm Post Template (Mẫu đăng bài), dán đoạn mã vào box kế bên và click Save Settings (Lưu cài đặt) để lưu lại. Mỗi lần đăng bài, đoạn mã này được chèn trước và bạn chỉ việc làm các thao tác để đăng bài.
Theo thuthuatblog.com
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]