Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Tuỳ chỉnh thông báo comment của Blogspot

Thông thường với các bài viết cho phép comment trong webblog của bạn: nếu chưa có comment nào thì Blogger sẽ hiển thị "0 comments", nếu số comment chính xác là 1 thì Blogger sẽ hiển thị "1 comments", nếu số comment là X>1 thì Blogger sẽ hiển thị "X comments".

Nếu thực sự bạn không thích hoặc dị ứng với text thông báo: 0 comments, hoặc trong một vài mẫu template là 0 Responses. Có một phương án cho bạn đó là thay thế cụm từ đó bằng cụm từ khác mà bạn thích.


image

Bạn hãy tìm và thay thế đoạn code sau trong template:

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/>
<b:else/>
<data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/>
</b:if>
</a>
</b:if>

hoặc trong mẫu Template của http://vntim.blogspot.com là:

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 Response<b:else/><data:post.numComments/> Responses</b:if></a>thay thế đoạn code trên bằng đoạn code:

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 comment
<b:else/>
<b:if cond='data:post.numComments == 0'>0 comment
<b:else/>
<data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/>
</b:if>
</b:if>
</a>
</b:if>

Bạn có thể thay thế "0 comment" trong đoạn code trên bằng bất cứ gì mà bạn thích (thí dụ: "No comments", "No comments at all", "Please please please leave a comment", "Chưa có nhận xét nào",...)

Như vậy bạn đã thay thế được đoạn text thông báo "0 comment" đáng ghét bằng những câu từ hay và nghe lọt tai hơn.

Theo phat trein so

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]