Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Các dân tộc loại quân trong đế chế AOE

Các dân tộc trong Age of Empire Rise of Rome

Carthaginian

Tính năng:
• Tàu vận chuyển nhanh hơn 30%
• Tàu Fire gallery +25% Sức tấn công.
• Các đơn vị Hàn lâm và Voi +25% máu.

Sức Mạnh:
Dân tộc này mạnh về đường biển, tuy nhiên thiếu Catapult Trireme.
Tấn công với các đơn vị Hàn lâm và Voi có máu nhiều hơn. Nên mang theo Chariot để chống Phù thuỷ.

Điểm yếu:
Không nghiên cứu được Metallurgy và Chain Mail, và không tạo được Cataphract, Legion hay Heavy Horse Archer. Dân tộc này rất sợ phù thuỷ.

Macedonian

Tính năng:
• Các đơn vị Hàn lâm +2 cho giáp cung.
• Các đơn vị cận chiến +2 cho tầm nhìn.
• Các đơn vị trong Siege Workshop rẻ hơn 50%.
• Các đơn vị khó bị chuyển đổi hơn 4 lần.

Sức Mạnh:
Dân tộc này có khả năng chống chuyển đổi rất cao.
Điểm yếu:
Không tạo được Temple. Không có những vũ khí Siege mạnh. Không có Camel Rider, Long Swordman, Chariot và Elephant Archer.

Palmyran

Tính năng:
• Chuyển cho đồng minh không mất tiền.
• Mua bán Vàng bằng thuyền tăng gấp đôi.
• Nông dâng đắt hơn 50%, có giáp và làm việc nhanh hơn 20%.
• Camel Rider nhanh hơn 25%.

Sức Mạnh:
Dân tộc này rất tốt khi chơi với đồng minh vì khả chuyển không mất tiền. Họ có Kị binh rất tốt : các loại Chariot, Cavalry và Arimored Elephant. Có thể sinh tất cả các loại tháp canh.

Điểm yếu:
Điểm yếu lớn nhất của dân tộc này là nông dân tốn 75 thịt. Mặc dù có giáp, làm việc nhanh hơn nhưng Palmyran không có nhiều nông dân bằng đối phương, do đó sẽ phát triển chậm hơn và khó có thể chịu được các đợt tấn công nhanh. Palmyran không có các đơn vị bộ binh hùng mạnh, không tạo được: long-swordsman, legion hay centurion. Họ không nâng cấp được Metallurgy nên không nâng cấp đủ được Sức tấn công khi đánh giáp lá cà.

Roman

Tính năng:
• Các công trình rẻ hơn 15% trừ Tháp canh, tường và Wonder.
• Tháp canh rẻ hơn 50% (chỉ tốn 75 đá).
• Swordman tấn công nhanh hơn 33%.

Sức Mạnh:
Roman với khả năng xây dựng sớm hơn (giá rẻ) cộng với giá Tháp canh rẻ một nửa. Có khả năng xây dựng tất cả các loại lính bộ binh và tất cả các đơn vị trong Siege Workshop.

Điểm yếu:
Chỉ có thể sinh được Sentry Tower. Không sinh được Chariot Archer.

Assyrian

Điểm mạnh:
• Các đơn vị trong Archer Range bắn nhanh hơn 40%.
• Nông dân nhanh hơn 30%

Điểm yếu:
Không có :
• Units: Catapult Trireme, Juggernaut, Heavy Transport, Legion, Phalanx, Centurion, War Elephant, Improved Bowman, Composite Bowman, Elephant Archer, Heavy Horse Archer, Scythe Chariot, Slinger, Armored Elephant.
• Upgrades: Architecture, Nobility, Aristocracy, Engineering, Bronze Sheild, Chain Mail, Iron Shield.

Không có nhiều Unit / Nâng cấp ở Iron age. Không tạo được Centurions và Phalanx, không có voi, không có Improved /Composite Bowman hay Heavy Horse Archer.


Chiến thuật:
Assyrian chỉ mạnh ở 3 thời đầu, còn đến Iron age thì trở nên yếu kém, do đó chỉ thích hợp với những chiến thuật đánh nhanh.
Assyrian có thể phát huy điểm mạnh của mình ngay khi lên Tool và xây dựng Archery Range. Nông dân tốc độ nhanh giúp bạn phát triển nhanh hơn các dân tộc khác, để tận dụng điều này nên tạo một nhóm quân đội nhỏ (4-5 Bowman) để tấn công đối phương khi họ chưa kịp có quân đội. Với lượng nhỏ quân đội này không phá huỷ hoàn toàn được đối phương nhưng bạn có thể làm chậm đáng kể quá trình phát triển của họ. Trong các trận chiến, nên mang theo lính bộ binh (Axeman hoặc thậm chí Clubman) để tấn công quân đối phương để Bowman có thể đứng sau bắn cung.

Babylonian

Điểm mạnh:
• Tường và Tháp canh máu gấp đôi.
• Phù thuỷ hồi mana nhanh hơn 30%.
• Lấy đá nhanh hơn 30%.

Điểm yếu:
Không có:
• Units: Catapult Trireme, Juggernaut, Trireme, Heavy Transport. Heavy Cavalry, Cataphract, Ballista, Helepolis, Phalanx, Centurion, Heavy Horse Archer, Elephant Archer, Armored Elephant.
• Upgrades: Chain Mail, Iron Shield, Metallurgy.
Chiến thuật:
Đây là một trong những dân tộc có khả năng phòng thủ cao nhất: với những bức tường và tháp canh mạnh, cộng với phù thuỷ. Có thể tạo tất cả các đơn vị cũng như nâng cấp thời Bronze.

Choson

Điểm mạnh:
• Phù thuỷ rẻ hơn 30%.
• Tháp canh +2 cho tầm bắn.
• +80 máu cho Long Swordman và Legion.

Điểm yếu:
Không có:
• Units: Catapult Trirem, Juggernaut, Heavy Transport, Chariot, Chariot Archer, War Elephant, Elephant Archer, Catapult, Heavy Catapult, Composite Bowman, Horse Archer, Phalanx, Centurion, Camel Rider, Fire Galley, Scythe Chariot, Armored Elephant.
• Upgrades: Alchemy, Aristocracy, Chain Mail, Enginneering, Iron Shield.
Không có Chariot, Phanlanx và Centurion. Tuy rằng Legion có nhiều máu hơn nhưng không thể theo kịp Centurion trong các trận chiến tay đôi.

Chiến thuật:
Mạnh trong thời kỳ Bronze. Tháp canh Choson, với tầm bắn mở rộng, có thể được sử dụng phòng thủ cũng như tấn công một cách hữu hiệu. Có thể dùng thêm phù thuỷ để chữa máu cho Legion cũng như chuyển đổi đối phương.


Egyptian

Điểm mạnh:
• Chariot và Chariot Archer + 33% máu.
• Phù thuỷ +3 tầm chuyển đổi.
• Lấy vàng nhanh hơn 20%.

Điểm yếu:
Không có:
• Units:Broad Swordsman, Long Swordsman, Legion, Catapult, Heavy Catapult, Helopolis, Cavalary, Heavy Calavary, Catapract, Horse Archer, Heavy Horse Archer, Phalanx, Centurion, Fire Galley, Armored Elephant.
• Upgrades: Bronze Shield, Iron Shield, Coinage.
Egypt là một dân tộc yếu ở thời kỳ Iron Age, 2 thời kỳ đầu cũng không có điểm lợi nào cả. Dân tộc này chỉ mạnh nhất ở thời kỳ Bronze.
Chiến thuật:
Lên thời Bronze, tạo Chariot và Chariot Archer rồi tấn công dồn dập. Không nên lên Iron sớm vì ở thời kỳ này bạn không có đội quân cũng như tháp canh hùng mạnh như mong muốn.

Greek

Điểm mạnh:
• Warship, Hoplite, Phanlanx và Centurion nhanh hơn 30%.

Điểm yếu:
Rất yếu ở Stone và Tool, đôi khi cả ở Bronze bởi vì họ chỉ có đội quân mạnh khi lên được Iron Age. Không có Chariot.
Không có :
• Units: Chariot, Chariot Archer, Cataphract, Broad Sword, Long Sword, Legion, Impoved Bowman, Composite Bowman, Horse Archer, Heavy Horse Archer, Elephant Archer, Camel Rider, Fire Galley, Scythe Chariot, Armored Elephant.
• Upgrades: Jihad, Monotheism, Metalurgy.

Chiến thuật:
Lên Bronze và bắt đầu sinh Hoplite, kết hợp với máy bắn đá/ bắn tên.

Hittile

Điểm mạnh:
• Stone Thrower, Catapult và Heavy Catapult có máu nhiều gấp đôi.
• +1 Tầm tấn công của các đơn vị Cung.
• +4 Tầm tấn công của Warship.

Điểm yếu:
Không có:
• Units: Catapult Trireme, Juggernaut, Trireme, Heavy Transport, Fishing Ship, Improved Bowman, Composite Bowman, Long Swordsman, Legion, Ballista, Helopolis, Heavy Cavalry, Cataphract, Slinger.
• Upgrades: Afterlife, Fanaticism, Jihad, Monotheism, Polytheism.

Chiến thuật:
Hittile là dân tộc mạnh ở các thời kỳ, nhất là ở Iron và Bronze.

Minoan

Điểm mạnh:
• Quân thuỷ rẻ hơn 25%.
• +2 tầm tấn công của Composite Bowman.
• Farm + 25%.

Điểm yếu:
Không có:
• Buildings: Guard Tower, Ballista Tower Fortification.
• Units: Chariot, Chariot Archer, Catapract, Elephant Archer, War Elephant, Legion, Horse Archer, Heavy Horse Archer, Fire Galley, Scythe Chariot, Armored Elephant.
• Upgrades: Afterlife, Astrology, Fanaticis, Monotheism, Mysticism
Yếu về Kị binh và không có Tháp canh mạnh.

Chiến thuật:
Với thuyền đánh cá và ruộng tốt, bạn có thể có rất nhiều thịt. Sử dụng Composite Bowman với số lượng lớn. Nên tấn công trước khi đối phương lên được Iron .

Persian

Điểm mạnh:
• +30% săn bắn.
• Voi nhanh hơn 30%
• Tốc độ bắn của Trireme nhanh hơn 50%.

Điểm yếu:
Không có:
• Buildings: Academy, Ballista Tower.
• Units: Hoplite, Phalanx, Centurion, Chariot, Chariot Archer, Helepolis, Ballista, Heavy Catapult, Fire Galley.
• Upgrades: Alchemy, Artisanship, Aristocratsy, Ballistics, Coinage, Craftsmanship, Irrigation, Plow, Wheel, Siegecraft.
Không nâng cấp được Wheel. Không tạo được Academy.

Chiến thuật:
Sử dụng lợi điểm về săn bắn để vượt qua Tool và Bronze nhanh. Khi lên được Iron thì sử dụng đội hình voi chiến.

Phoenician

Điểm mạnh:
• War Elephant, Elephant Archer và Armored Elephant rẻ hơn 24%.
• Catapult Trirement và Juggernaught bắn nhanh hơn 65%.

Điểm yếu:
Không có:
• Units: Catapult, Ballista, Heavy Catapult, Helopolis, Heavy cavalry, Cataphract, Horse Archer, Heavy Horse Archer, Fire Galley .
• Upgrades: Architecture, Chain Mail, Metallurgy, Siegecraft.

Phoenician là dân tộc khá tốt, tuy nhiên không thể phát huy điểm mạnh của mình cho đến khi lên được Iron Age. Không có Catapult, Ballista, Heavy Catapult, Helopolis.

Chiến thuật:
Lên Iron nhanh chóng và quét sạch đối phương bằng đội voi rẻ + Catapult Trireme.

Shang

Điểm mạnh:
• Nông dân rẻ hơn 30%.
• Tường có máu nhiều gấp đôi.
Điểm yếu:
Không có:
• Bulidings:Ballista Tower
• Units: Catapult Trireme, Juggernaut, Heavy Transport, Trireme, Elephant Archer, War Elephant, Long Swordsman, Legion, Heavy Catapult, Phalanx, Centurion, Fire Galley, Scythe Chariot, Slinger .
• Upgrades: Alchemy, Aristocrasy, Ballistics, Coinage, Engineering, Siegecraft.

Chiến thuật:
Đây là dân tộc thích hợp nhất cho chiến thuật đánh nhanh. Dân tộc này thích hợp nhất trong thời kì Tool và Bronze.

Sumerian

Điểm mạnh:
• Ruộng nhiều gấp đôi.
• Nông dân +15 máu.
• Tốc độ bắn của Stone Thrower, Catapult và Heavy Catapult nhanh hơn 50%.
Điểm yếu:
Không có:
• Units: Catapult Trireme, Juggernaut, Cavalry, Heavy Cavalry, Catapract, Ballista, Helopolis, Elephant Archer, Heavy Transport, Improved Bowman, Composite Bowman, Legion, Merchant Ship, Armored Elephant.
• Upgrades: Afterlife, Astrology, Fanaticism, Jihad, Monotheism, Coinage, Craftsmanship, Iron shield, Metallurgy.

Chiến thuật:
Nông dân Sumerian mạnh bằng một Clubman, bạn có thể lợi dụng điểm này bằng cách đem 7-8 nông dân sang nhà đối phương vào lúc bắt đầu chơi. Nên cố gắng lên Bronze và Iron nhanh chóng để sử dung điểm mạnh của Máy bắn tên/ bắn đá.

Yamato

Điểm mạnh:
• Scout, Cavalry, Heavy Cavalry, Cataphract và Horse Archer rẻ hơn 25%.
• Nông dân nhanh hơn 30%.
• Các loại tàu có máu nhiều hơn 30%.
Điểm yếu:
Không có:
• Bulidings: Guard Tower, Ballista Tower, Fortification.
• Units: Chariot, Chariot Archer, Broad Swordsman, Long Swordsman, Legion, Ballista, Heavy Catapult, Helopolis, Elephant Archer, War Elephant, Camel Rider, Fire Galley, Scythe Chariot, Armored Elephant .
• Upgrades:Astrology, Mysticism, Fanaticis, Monotheism.
Không có Siege ở Iron cũng như Tháp canh. Rất yếu ở Iron.

Chiến thuật:
Yamato thích hợp nhất trong chiến thuật Cavalry nhanh. Nên dùng 20-24 nông dân ở thời kỳ Stone.
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]