Thiết kế khóa học

[Add-On Firefox][threecolumns]

Năng lực Dẫn giảng

[test1][list]

Thay đổi IP mà không cần unplug Modem

Bước 1: vào đây dể xem ip của mình
http://myip.dk/
hoặc
http://www.ip-adress.com/ = cụ thể và hay hơn
bước 2: vào trang modem configuration
cách vào:
1:từ start menu chọn run
Thay đổi IP mà không cần unplug Modem
2.sau khi command prompt window open ban : Bạn type config / all ( rồi hit enter )
Thay đổi IP mà không cần unplug Modem
Type exit in this window, then press the enter key to close it (Sau đó bạn sẽ thấy hình rồi lấy giấy ghi chép lại mấy số như sau )
IP address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Servers
Thay đổi IP mà không cần unplug ModemThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x312.
Thay đổi IP mà không cần unplug Modem
3. Tại address của trình duyệt gõ vào
Default gateway:
Ví dụ http://192.168.2.1./
Thay đổi IP mà không cần unplug Modem
4. Gõ user name và pass để đăng nhập
Bước 3: sau khi vào được trang modem configuration:
"Advanced Setup" TAB nhập IP mà bạn muốn change
- click "Reboot"
Bước 4: làm lại bước 1 để xem IP mình đã chuyển chưa.
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Không có nhận xét nào :


Bài viết của khách

[SEO][bleft]

Trò chơi phá băng

[Yahoo][list]

Trò chơi tạo năng lượng

[test2][grids]

Trò chơi chuyển tải nội dung

[Software][threecolumns]